Khóa học Online

Trí Tuệ Cảm Xúc Nơi Công Sở

Giảng viên: My Holland

  • Giám đốc điều hành công ty EQuest Asia
  • Huấn luyện viên được chúng nhận từ IECL Sydney (Viện huấn luyện và lãnh đạo)
  • Được chứng nhận bởi các tổ chức đo lường Trí tuệ cảm xúc ở Bắc Mỹ
  • Là tác giả của một số đầu sách về lãnh đạo và trí tuệ cảm xúc, trong đó một trong những quyển sách được biết đến rộng rãi đó là quyển “Hạnh phúc là lối ta đi”
  • Đã từng là giảng viên tại các trường đại học tại Úc cũng như là nhà tư vấn về tâm lý tích cực và trí tuệ cảm xúc
viTiếng Việt
Scroll to Top

Contact Us

Simply complete the form below and we’ll get in touch with you, normally within 24 hours.

Enter your email address to download the Retooling Your Mindset eBook!

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

EQuest Asia will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Enter your email address to download A Brief Guide to Happier Workplaces eBook!

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

EQuest Asia will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Enter your email address to download Take a burnout test!

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

EQuest Asia will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Enter your email address to download the EQuest Asia Brochure!

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

EQuest Asia will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Enter your email address to download your document!

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

EQuest Asia will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Thank you for sign up! Enjoy your download.

Thank you for sign up! Enjoy your download.

Thank you for sign up! Enjoy your download.

Thank you for sign up! Enjoy your download.

Thank you for sign up! Enjoy your download.