Giới thiệu về

Phụ Nữ EQuest Asia

CAM KẾT

EQuest Asia cam kết trao quyền cho phụ nữ và hướng đến sự cân bằng giới trong lực lượng lao động của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết cải tiến liên tục và xây dựng văn hóa phát triển trong tổ chức.

EQuest luôn kiên định trong cam kết bình đẳng giới, thể hiện qua những hành động và sáng kiến mà chúng tôi thực hiện để tạo ra những thay đổi tích cực cả bên trong tổ chức lẫn trong cộng đồng xung quanh.

EQuest tổ chức các buổi Tập huấn Lãnh đạo cuối tuần dành cho phụ nữ, trang bị các kỹ năng lãnh đạo thiết yếu như trí tuệ cảm xúc, tư duy đúng đắn, vượt qua rào cản giới tính và quản lý thay đổi.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình ra mắt Chương trình Mini M.B.A thông qua Viện Vin-Sead Việt Nam mới dành cho Giám đốc khu vực Đông Nam Á, nơi chúng tôi nỗ lực hướng tới sự bình đẳng về giới trong việc tham dự.

Nhà lãnh đạo tư tưởng về trí tuệ nữ tính

My Holland là người đi đầu về tư tưởng về những gì cô ấy giải thích trong bài nói chuyện Tedx về "thương số nữ tính" (FQ). Nó thực sự là việc nắm bắt phong cách suy nghĩ của phụ nữ và sử dụng nó để thu hút mọi người sâu sắc hơn. Đó không chỉ là D&I về con số cho sự bình đẳng giới mà còn về tư duy. Một khái niệm khám phá cách khai thác những đặc điểm nhất định thường được coi là nữ tính (chẳng hạn như lòng trắc ẩn, sự dịu dàng và sự đồng cảm) để cải thiện phong cách lãnh đạo của một người cho cả nam và nữ.

Chơi Video

Lớp học nâng cao về bình đẳng giới của ILO

Một số hành động có thể bao gồm việc nhân viên EQuest tham gia với tư cách là học viên trong Lớp học nâng cao về bình đẳng giới của ILO. Giám đốc điều hành của chúng tôi, bà My Holland đã được mời để điều hành một phiên họp lãnh đạo về những thách thức về giới trong lãnh đạo.

My Holland cũng nằm trong hội đồng Phụ nữ trong Kinh doanh Eurocham với tư cách là Phó Chủ tịch Ủy ban Đào tạo.

Các giảng viên về giới của USAID trên khắp Châu

My Holland đã trở thành giảng viên được USAID chứng nhận trong một chương trình đào tạo về bình đẳng giới trên khắp Châu Á (Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Bhutan, Sri Lanka, Ấn Độ, Pakistan, Maldives). Đã tham gia chương trình kéo dài sáu tháng bao gồm đánh giá bình đẳng giới trong tổ chức, khóa học ảo kéo dài bảy tuần và bốn tháng huấn luyện quản lý sự thay đổi, tất cả đều trang bị cho các nhà quản lý trở thành tác nhân tạo ra sự thay đổi trong tổ chức của họ. Trọng tâm của chương trình là phát triển và cải thiện văn hóa, chính sách và thực tiễn của công ty nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Chúng tôi đặc biệt tập trung vào các ngành do nam giới thống trị và giúp họ quản lý sự thay đổi.

EQuest Asia đã trở thành bên ký kết Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ của Liên hợp quốc (WEP)
Một bộ Nguyên tắc do UN Global Compact và UN Women thiết lập nhằm hướng dẫn doanh nghiệp về cách thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng.

Chương trình đặc trưng của chúng tôi trong 8 tuần

Đội ngũ huấn luyện viên tận tâm của chúng tôi đang tạo điều kiện cho các nguyên tắc trao quyền để giúp phụ nữ áp dụng tư duy nữ tính hơn. Chúng tôi đã đồng hành cùng các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam trong hành trình chuyển đổi bản thân này.

My hiện đang tham gia một chương trình do Dreamplex tổ chức mang tên “Hỏi chuyên gia”. Buổi tư vấn 1-1 dành cho các thành viên Dreamplex tập trung vào trí tuệ cảm xúc và khả năng lãnh đạo của phụ nữ.

She also shares session on mental wellbeing

Her views are also sought after about Covid impact on working women. Download Now

Scroll to Top

Liên Hệ

Chỉ cần hoàn thành biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn, thông thường trong vòng 24 giờ.

Nhập email của bạn để tải Retooling Your Mindset eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải A Brief Guide to Happier Workplaces eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải Take a burnout test!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải EQuest Asia Brochure!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải tài liệu!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.