Quốc tế

Diễn giả chính

Trong hơn một thập kỷ, Giám đốc điều hành My Holland của chúng tôi đã có những bài phát biểu quan trọng tại các hội nghị quốc tế, xuất hiện trên truyền hình trực tiếp và tham gia các cuộc thảo luận về các chủ đề liên quan đến phát triển khả năng lãnh đạo.

My nhận nhiệm vụ diễn thuyết từ các doanh nghiệp cũng như từ các tổ chức chính thức. Cô là diễn giả chính của chương trình New Zealand Mannuki do Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức. Cô thường xuyên phát biểu tại Hội nghị về Lãnh đạo và Trí tuệ Cảm xúc trong thế giới Công nghệ cao.

Các cuộc thảo luận trước đây đã tập trung vào bản sắc văn hóa của chúng ta, khoa học thần kinh về kỹ thuật giao tiếp, vượt qua tình trạng kiệt sức, sự hiện diện của người điều hành, khả năng phục hồi, trí tuệ cảm xúc, phụ nữ lãnh đạo và sự phát triển khả năng lãnh đạo.
My Holland là người hỗ trợ lành nghề cho các môi trường trực tiếp và trực tuyến.

Chủ đề:

Khả năng lãnh đạo
 • Phương pháp huấn luyện để lãnh đạo
 • Lãnh đạo có chánh niệm
 • Sự hiện diện của lãnh đạo
 • Phụ nữ lãnh đạo
 • Khoa học thần kinh trong lãnh đạo
Giao tiếp
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Phát triển văn hóa phản hồi
 • Truyền thông để hợp tác và chịu trách nhiệm
 • Xây dựng đội ngũ dựa trên điểm mạnh
Sự khỏe mạnh tinh thần
 • Trí tuệ cảm xúc
 • An toàn tâm lý
 • Chuyển đổi tư duy
 • Giải quyết và ngăn ngừa kiệt sức
 • Vượt qua hội chứng kẻ mạo danh
 
Thay đổi
 • Khả năng phục hồi thông qua thay đổi
 • Thay đổi tổ chức
Văn hoá
 • Sự hiểu biết văn hóa
 • Bản sắc văn hóa
Hội nghị CEO | Hội thảo Học viện Nhân sự

Videos

Podcasts

Chơi Video

Phụ nữ thông minh chọn đầu tư cho tương lai | Talk show

Books by My Holland

Leadership Growthbook & Tips

Leadhership in Heels

Happiness is the Way

As Featured In

Scroll to Top

Liên Hệ

Chỉ cần hoàn thành biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn, thông thường trong vòng 24 giờ.

Nhập email của bạn để tải Retooling Your Mindset eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải A Brief Guide to Happier Workplaces eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải Take a burnout test!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải EQuest Asia Brochure!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải tài liệu!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.