EQuest Asia

Con Đường Dẫn Đến
Hiệu Suất Cao Bền Vững Của Bạn

NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC HƠN, THAM GIA NHIỀU HƠN = VĂN HÓA HIỆU SUẤT CAO
1 +
Năm Kinh Nghiệm
1 +
Quốc Gia Đã Phục Vụ
1 %
Tỷ Lệ Nữ Giới
1 +
Hội Thảo Công Cộng, Khoá Học & Sự Kiện Cộng Đồng Miễn Phí
Về Công Ty Chúng Tôi

Chúng tôi là EQuest Asia


EQuest Asia là một công ty huấn luyện và đào tạo điều hành tập trung cao độ vào sự phát triển và tác động của các nhà lãnh đạo và đội ngũ của họ. Chúng tôi kết hợp tư vấn quản lý, huấn luyện điều hành, trí tuệ cảm xúc và khoa học thần kinh để chuyển đổi liền mạch từ các cuộc trò chuyện huấn luyện tập trung vào kỹ năng mềm sang các buổi tập trung vào chiến lược kinh doanh cấp cao và thực thi.

Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các dịch vụ của mình một cách ảo bằng cách sử dụng Zoom và các công cụ hội nghị truyền hình khác. Đừng để môi trường làm việc từ xa cản trở nỗ lực học hỏi và phát triển của bạn.

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

We focus on people, not just processes

Telling Colleagues What You Really Think

Sự Tham Gia Của Nhân Viên

Nhân viên hạnh phúc là những người gắn bó với nhau và với lãnh đạo của họ, và cam kết thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Việc cải thiện mức độ gắn bó có thể đạt được thông qua một số sáng kiến đơn giản hoặc có thể đi sâu hơn rất nhiều. Mọi người đều có lợi, bao gồm cả các cổ đông.

Khả Năng Phục Hồi Của Tổ Chức

Cũng giống như con người, các tổ chức có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững tinh thần khi áp lực đè nặng. Chúng tôi ở đây để giúp bạn "chống căng thẳng" cho tổ chức của mình và tận dụng những bài học kinh nghiệm từ những thời điểm khó khăn.

Tâm Lý Tích Cực

Theo truyền thống, tâm lý học tập trung vào việc giúp đỡ những người không khỏe mạnh trở lại trạng thái sức khỏe tâm lý "bình thường". Tâm lý học tích cực khám phá các cơ hội để chuyển từ "tốt" sang "tuyệt vời".

 

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Trong lực lượng lao động hiện tại của chúng ta, điều quan trọng đối với các tổ chức là đảm bảo rằng tất cả nhân viên của họ cảm thấy gắn bó, được đánh giá cao và có động lực để mang lại hiệu suất làm việc hiệu quả. 

Với EQuest Asia, các dịch vụ của chúng tôi sẽ cung cấp cho lãnh đạo của bạn những công cụ cần thiết để gắn kết nhóm của họ và tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả, chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.

Tại sao chọn EQuest Asia?

Kinh nghiệm và chuyên môn với người bản địa

Chúng tôi đã đào tạo trực tiếp hơn 5.500 nhân viên tại Việt Nam và 2.000 nhân viên trực tuyến kể từ khi bắt đầu kinh doanh tại đây vào năm 2018, với những người tham gia đến từ nhiều nền tảng khác nhau.

Chúng tôi có kinh nghiệm sâu sắc khi làm việc với các nhóm quốc tế và đa văn hóa về phúc lợi, mục đích, sự kết nối và làm việc nhóm tại nơi làm việc cũng như phát triển khả năng lãnh đạo.

Chúng tôi đã giành được giải thưởng Doanh nghiệp Doanh nhân xuất sắc nhất Eurocham năm 2020.

Các hoạt động lãnh đạo tư tưởng của chúng tôi bao gồm TEDx, Vietcetera, Vietsucess và các ấn phẩm khác nhau bao gồm Forbes Tạp chí Đầu tư Việt Nam và Việt Nam.

Trọng tâm hiện đại, thực tế với nền tảng nghiên cứu vững chắc

Với tư cách là huấn luyện viên điều hành, chúng tôi sử dụng phương pháp huấn luyện để khuyến khích khách hàng đạt được các mục tiêu có thể đạt được và duy trì động lực của các ý định cũng như kế hoạch hành động được phát triển trong các hội thảo và kỳ nghỉ dưỡng của chúng tôi.

Các chương trình đào tạo kỹ năng mềm của chúng tôi dựa trên tâm lý tổ chức, tích cực và trí tuệ cảm xúc (EQ) để giúp thúc đẩy sự thay đổi tư duy, đồng thời hỗ trợ sự tự tin và sự kiên trì mà học viên cần để phát triển và triển khai các kỹ năng mà họ đang được đào tạo.

Các Sáng Kiến & Cam Kết Của EQuest Asia Dành Cho Phụ Nữ

Các Tổ Chức Liên Kết và Chứng Nhận

Tổ Chức Liên Kết

Chứng Nhận

Bài Viết Mới Nhất

Navigating Uncharted Waters: A Year of Growth, Resilience, and Infinite Possibilities
Embracing New Beginnings: The Power of New Year’s Resolutions
Unlocking Leadership Potential: 5 Practical Applications of Neuroleadership in a Post-Pandemic World
Cracking the Code of Neuroleadership: Unleashing the Potential of Your Brain for Success
Uncovering the Hidden Strengths of Neurodiverse Individuals: A competitive advantage

Picture this: It's the last day of the year, and you find yourself sitting by the window, sipping a warm cup of tea or an iced tea (depending on how

//
Tháng Một 18, 2024

In a world consumed by materialistic pursuits, New Year’s resolutions offer a profound alternative. Unlike the fleeting joy of receiving gifts, resolutions focus on personal growth, self-improvement, and the pursuit of meaningful change.

//
Tháng Một 12, 2024

As we transition into a post-pandemic world, incorporating neuroleadership principles can further enhance our leadership skills. This blog explores five practical applications of neuroleadership in key organizational dimensions: resilience, creativity and innovation, relationship and network building, employee engagement, and virtual learning. By understanding and leveraging the science-backed principles of neuroleadership, we can unlock our full potential as leaders and drive success in the new normal.

//
Tháng Mười Một 28, 2023

In this blog, we delve into the fascinating world of neuroleadership and explore how understanding the inner workings of the brain can unlock your true potential for success.

//
Tháng Mười Một 23, 2023

This blog explores the hidden strengths of neurodiverse individuals and how they can be a competitive advantage in the workplace. Through relatable scenarios, interesting facts, and practical tips, readers will gain insights into harnessing the unique abilities of neurodiverse individuals and promoting inclusivity in their organizations.

//
Tháng Mười Một 20, 2023

Subscribe To Our Newsletter

Hãy cân nhắc đăng ký nếu bạn không muốn bỏ lỡ các bài đăng mới của chúng tôi.


Scroll to Top

Liên Hệ

Chỉ cần hoàn thành biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn, thông thường trong vòng 24 giờ.

Nhập email của bạn để tải Retooling Your Mindset eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải A Brief Guide to Happier Workplaces eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải Take a burnout test!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải EQuest Asia Brochure!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải tài liệu!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.