EQuest Asia

VK Nu Social Lunch_Mar 7th

bởi EQuest Asia
5 5 people viewed this event.

“𝐹𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑚 𝑖𝑠𝑛’𝑡 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔. 𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔. 𝐼𝑡’𝑠 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ.” — G.D. Anderson

Join us for a special Viet Kieu Nu Social Lunch on March 7th. This is your chance to connect with like-minded women, share experiences, and empower each other.

Save the date and come mingle with us! 👩‍💼👭

📅 Date: Thursday, March 7th, 2024 – 12:00 PM to 1:30 PM
🏢 Location: 17/14 Lê Thánh Tôn Street, Bến Nghé ward, District 1, HCMC
👉 Registration link

RSVP now and let’s make International Women’s Day unforgettable! 🎉✨

👉 To stay updated with our latest events and news, we invite you to join our LinkedIn community. Don’t miss this chance to expand your network and be part of a vibrant community dedicated to growth and knowledge sharing. Join us on LinkedIn today!

Event registration closed.
 

Date And Time

2024-03-07 | 12:00 to
2024-03-07 | 13:30
 

Ngày kết thúc đăng ký

2024-03-07
 

Địa điểm

 

Các loại sự kiện

 

Danh mục sự kiện

Share With Friends

Scroll to Top

Liên Hệ

Chỉ cần hoàn thành biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn, thông thường trong vòng 24 giờ.

Nhập email của bạn để tải Retooling Your Mindset eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải A Brief Guide to Happier Workplaces eBook!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải Take a burnout test!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải EQuest Asia Brochure!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Nhập email của bạn để tải tài liệu!

Bạn đã đăng ký bảng tin thành công

Đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại.

EQuest Asia sẽ dùng thông tin bạn cung cấp để trò chuyện với bạn, gửi tin tức mới và các hoạt động ưu đãi.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Chúc bạn tải xuống thành công.